Urmatoarea sedinta de comitet :  2013 mai 17; ora 19:00;

2013 APRILIE 17; ora 19:00;

ORDINEA DE ZI

a sedintei din luna Aprilie 2013

 1. Informarea Administratorului:

- Situatia platilor si incasarilor din luna martie 2012;

- Lista restantierilor (cu mentionarea numarului apartamentului), sumele si lunile pentru care acestia nu au platit;

- Masuri intreprinse pentru recuperarea restantelor;

2. Aprobarea listelor cu cotele de contributie la plata cheltuielilor asociatiei de proprietari pe luna martie 2013, conform art.17, lit.p) din Norma metodologica de aplicare a Legii nr.230/2007;

3. Planificarea sedintelor de comitet si a ordinii de zi pentru lunile mai si iunie 2013;

4. Analiza ofertelor privind dezinsectia spatiilor comune si alegerea firmei careia ii va fi incredintata efectuarea acestei activitati;

5. Stabilirea persoanei care va efectua inventarierea spatiilor la care trebuie aplicate prevederile ordinului 343/2010 referitoare la utilizarea factorilor de corectie de amplasare si fata de punctele cardinale;

6. Diverse.

 

2013 MARTIE 13; ora 19:00;

ORDINEA DE ZI:

Prezentarea si aprobarea Ordinii de zi pentru Adunarea generala a proprietarilor anuale din 23 martie 2013:

Presedintele a prezentat proiectul Ordinii de zi:

1. Dare de seama asupra activităţii comitetului executiv de la ultima adunare generala (martie 2012) pana in prezent. Bilantul contabil la sfarsitul anului 2012.

2. Prezentarea “Raportului de activitate al comisiei de cenzori”.

3. Aprobarea Planului de masuri pentru anul 2013.

4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013.

- Aprobarea fondurilor de rulment si de reparaţii.

- Aprobarea fondurilor pentru remuneratii.

- Aprobarea fondurilor speciale.

5. Constituirea unei comisii pentru modificarea Statului asociatiei conform Legii nr.230/2007 si inscrierea la Judecatoria sectorului 6 al municipiului Bucuresti.

6. Alegeri partiale comitet si comisie de cenzori.

Ordinea de zi a fost aprobata cu unanimitate de voturi, de asemenea a fost aprobata si ora 10:30, precum si locul de desfasurare: Colegiul tehnic Gheorghe Asachi, Aleea Pravat, nr. 24, sector 6.

 

2013 FEBRUARIE 27; ora 19:00;

ORDINEA DE ZI:

1. Informare cu privire la felul in care au fost repartizate/decontate cheltuielile pentru lucrarile de reparatii parti comune – inlocuire coloane verticale apa calda, apa rece si coloane verticale incalzire - conform deciziei comitetului executiv din luna decembrie 2012.

Cine raspunde:   – doamna VR;

2. Prezentarea Balantei financiar- contabile (situatia activ-pasiv) a asociatiei la 31 decembrie 2012.

Cine raspunde:   – doamna VR;

3. Prezentarea, discutarea si completarea proiectului de “Regulament privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor”.

Cine raspunde:

- doamna VR;

- doamna ET;

- domnul DC;

4. Prezentarea propunerilor pentru planul de reparatii ce urmeaza a fi supus dezbaterii in Adunarea generala anuala.

Cine raspunde:

- domnul NE;

- domnul CC;

- domnul SC;

5. Prezentarea si discutarea propunerii pentru “Baza de calcul” privind cheltuielile in vederea finalizarii proiectului BVC 2013.

Cine raspunde:

- doamna VR;

- doamna AB;

- domnul GM.;

6. Discutii, propuneri.

 

2013 IANUARIE 25; ora 19:00;

Au participat 9 membri din 12, Administratorul, Presedintele comisiei de cenzori si 2 proprietari;

ORDINEA DE ZI:

1. Informare privind lucrarile de reabilitare termica;

2. Programarea sedintelor de comitet pentru lunile februarie si martie;

3. Propuneri pentru ordinea de zi a Adunarii Generale anuale. precum si convenirea datei, orei si locului de desfasurare;

4. Propuneri pentru stabilirea necesarului de mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor in vederea introducerii sumelor necesare in proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli 2013;

5. Discutii privind felul in care s-a efectuat dezinsectia in anul 2012 si propuneri pentru anul 2013;

6. Informarea Administratorului:

- Situatia platilor si incasarilor din luna decembrie 2012;

- Situatia extrasului (extraselor) de cont din ultima zi a lunii in care s-au bonificat dobanzile si comisioanele, inclusiv pentru depozitele cu dobanda la termen;

- Lista restantierilor (cu mentionarea numarului apartamentului), sumele si lunile pentru care acestia nu au platit;

- Lista cu incasarile la fondul de rulment, pe apartamente, la zi;

- Lista cu incasarile la fondul de reparatii, pe apartamente, la zi;

- Lista cu cotele de intretinere pe ultima luna (exemplarul 2) pe care s-a operat in dreptul fiecarui apartament, numarul chitantei si data;

- Lista cu numarul persoanelor domiciliate si a celor prezente efectiv, pe apartamente;

7. Aprobarea inceperii lucrarii: "Inlocuirea coloanelor verticale apa calda si apa rece la scara F (6)", lucrare necesar a fi facuta in regim de urgenta datorita avarierii unei dintre coloane.

8. Discutii, propuneri.

La punctul 1, domnul Presedinte a prezentat o scurta informare;

La punctele 2 si 3, de asemenea, domnul Presedinte a prezentat propuneri pentru:

- Ordinea de zi a sedintei de comitet din luna februarie, a datei si orei (vezi mai jos), data, ora si ordinea de zi a sedintei din luna martie urmand a fi stabilita ulterior, dar nu mai tarziu de  data de 15 si

- Ordinea de zi a Adunarii generale a asociatiei din luna martie, urmand ca data, ora si locul de desfasurare sa fie stabilite la urmatoarea sedinta de comitet.

La punctul 4, domnul E a propus ca necesarul mijloacelor de prevenire si stingere a incendiillor, precum si sumelor sa fie discutate dupa ce se va face o documentare la un specialist (pompier);

La punctul 5, domnul Presedinte a propus ca in saptamana imediat urmatoare doamna Administrator sa  contacteze firma de dezinsectie cu care avem incheiat contractul pentru prestarea acestui serviciu si sa se inceapa tratamentele.

La punctul 7, domnul E a prezentat oferta privind "Inlocuirea coloanelor verticale apa calda si apa rece la scara F (6)". Din punct de vedere al costurilor, aceasta fiind cu cca 40% sub pretul cerut de ceilalti ofertanti.

Propunerile de la punctele 2;3;4;5 si 7 au fost aprobate cu 9 voturi pentru, niciunul impotriva si nici o abtinere.

La punctul 6, doamna Administrator a prezentat situatiile mentionate, mai putin situatia fondului de reparatii.

Tinand seama de sumele mari pe care unii proprietari le au la intretinere, domnul E a cerut sa se aplice masurile legale pentru recuperarea restantelor, asa cum de altfel s-a decis in comitet inca de la inceputul anului trecut.

La punctul 8, doamna B a solicitat sa se efectueze verificari la apometrele din apartamente intrucat, considera Domnia sa, ca unii proprietari nu declara consumul real sau au derivatii (tip by-pass) care nu trec prin apometre.

Responsabilii de scara urmeaza sa faca acest lucru, conform deciziei comitetului luate inca din decembrie 2011.