Ajutoare incalzire 2013-2014

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 informează cetăţenii care solicită acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece noiembrie 2013 – martie 2014, că este necesar să depună pe lângă cererea şi declaraţia pe propria răspundere și actele doveditoare din care să reiasă ca sunt indreptaţiţi să primească ajutorul. Lista cu actele doveditoare o puteţi găsi accesând linkul: http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_26_serviciul-ajutor-social_pg_0.htm.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, la sediul din Str. Floare Roşie nr.7A.

Mai multe informaţii legate de acordarea ajutoarelor de încălzire găsiţi la http://www.protectiacopilului6.ro/

 

Urmatoarea sedinta de comitet :  2013 mai 17; ora 19:00;

Si a fost Adunare Generala!
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC P12

Strada Braşov, nr.17, sector 6, Bucureşti

http://blocp12drumultaberei.freewb.ro/

 EXTRAS

din Procesul verbal al Adunării Generale anuale a proprietarilor din 30.03.2013

(a doua convocare)

          Preşedintele Comisiei de cenzori, doamna B.A., după ce a făcut prezenţa, a anunţat că Adunarea este legal constituităşi îşi poate începe lucrările.

În continuare, domnul P.N. a consultat adunarea în legătură cu propunerea comitetului privind programul problemelor care urmează să fie discutate şi nefiind obiecţiuni sau alte propuneria fost aprobată următoarea ordine de zi:

 1. Dare de seama asupra activităţii comitetului executiv de la ultima adunare generala (martie 2012) pana in prezent. Bilantul contabil la sfarsitul anului 2012.

2. Aprobarea Planului de masuri pentru anul 2013.

3. Prezentarea “Raportului de activitate al comisiei de cenzori”.

4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013.

- Aprobarea fondurilor de rulment si de reparaţii.

- Aprobarea fondurilor pentru remuneratii.

- Aprobarea fondurilor speciale.

5. Constituirea unei comisii pentru modificarea Statului asociatiei conform Legii nr.230/2007 si inscrierea la Judecatoria sectorului 6 al municipiului Bucuresti.

6. Alegeri partiale comitet si comisie de cenzori.

 După prezentarea materialelor de la punctele 1-4 şi în urma luărilor de cuvânt au fost reţinute câteva propuneri, cei prezenţi aprobând cu majoritate de voturi materialele prezentate, precum şi descărcarea de gestiune a Comitetului executiv.

La punctul 5, după prezentarea expunerii de motive, a fost aprobată o comisie formată din P.N., R.V. şi C.D. care să elaboreze proiectul de modificare a Statutului.

La punctul 6, s-a aprobat completarea componenţei Comitetului prin alegerea a doi noi membri, doamna C.S. şi doamna M.S., care au ocupat locurile devenite vacante prin demisia domnului G.M. şi prin revocarea din funcţie pentru lipsă de activitate a domnului C.C.

Comisia de cenzori a fost completată prin alegerea doamnei A.D. care a ocupat locul devenit vacant prin demisia doamnei R.E.

Au fost adoptate 5 Hotărâri ale Adunarii Generale care vor fi aduse la cunoştinţa tuturor locatarilor (membri şi nemembri ai asociaţiei), împreună cu Bugetul de venituri şi cheltuieli, prin afişare la avizierele de la fiecare scară.

 PREȘEDÍNTELE PREZIDIULUI AG,                            SECRETARIATUL AG,

       N. P.                                                              D. P.                                                                                       

                                                                           I. D.

 

CONSILIERE

Primaria sectorului 6

Centrul de Relaţii Publice Drumul Taberei

- Bdul. Timişoara nr. 21, telefon: 021.5298.874

http://www.primarie6.ro/serviciul-relatii-publice-in-teritoriu/

Program cu publicul:

Luni, Marţi, Joi – între orele 9.00 – 15.00
Miercuri – între orele 10.00 – 17.00
Vineri – între orele 9.00 – 12.00

 Atribuţii specifice:

- informează cetăţenii, oportun, în condiţii de transparenţă, asupra actelor normative, programelor de dezvoltare comunitară, Hotărârilor Consiliului Local şi Dispoziţiilor Primarului Sectorului 6;

- realizează activităţi de consiliere bazate pe informarea corectă şi prezentarea consecinţelor fiecărei opţiuni, astfel încât oamenii să poată decide cum să procedeze optimal, în funcţie de situaţie;

- participă la adunările generale ale asociaţiilor de proprietari, în colaborare cu Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari şi Control Financiar, în scopul consilierii, în teren, a cetăţenilor în legătură cu legislaţia specifică acestora;

- informează cetăţenii cu privire la actele normative importante, în vigoare, cu caracter general şi specific;

- asigură un flux informaţional eficient între administraţia locală şi cetăţean;

- asigură caracterul de actualitate şi imparţialitate al informaţiei;

- realizează analizele şi prognozele privind dinamica problemelor comunităţii;

- stimulează responsabilitatea cetăţeanului;

- promovează autonomia locală prin creşterea capacităţii de elaborare şi aplicare a politicilor comunitare.

 

Redirectionare 2% din impozitul pe venit

In conformitate cu prevederile Codului fiscal contribuabilii persoane fizice pot redirectiona o parte din impozitul pe venit – 2% - catre o entitate nonpropfit.

De aceea, facem apel la Dumneavoastra, membrii sau nemembrii (locatari) ai Asociatiei de proprietari Bloc P12 sa aveti in vedere ca sunteti indreptatiti sa va folositi de acest drept si consideram ca ar fi in interesul nostru, al tuturor, sa solicitati redirectionarea celor 2% catre Asociatie.

Astfel, la un salariu minim brut pe economie de 700 RON lunar se vor redirectiona 12,72 RON/an, la un salariu mediu pe economie de 2.117 RON suma este de 63,34 RON/an, iar la un salariu de ~1.000 de euro se vor redirectiona 139,48 RON.

Sumele individuale nu sunt mari, insa cumulate pot insemna foarte mult pentru asociatie.

Mai trebuie sa se stiti ca in cazul in care acesti 2% nu vor fi redirectionati, banii raman statului.

De ce sa redirectionati acesti bani?

Pentru ca:

-          nu va costa nimic si puteti decide ce sa se intample cu suma rezultata;

-          sumele reprezentand cotele Dumneavoastra la cheltuielile de intretinere vor scadea, astfel ca veti scoate mai putini bani din buzunar pentru achitarea lor;

-          s-ar putea finanta unele lucrari de reparatii absolut necesare cum ar fi de ex. inlocuirea unei coloane de alimentare cu apa sau cu agent termic, coloane vechi de aproape 50 de ani;

-          ati putea beneficia de imbunatatirea gradului de confort prin finantarea unor lucrari cum ar fi zugravirea casei scarii sau a uscatoriei;

-          iarna, in situatii de ninsori abundente, s-ar putea angaja o firma pentru deszapezirea aleii din fata blocului.

Care este procedura de redirectionare?

Cei 2% se pot redirectiona completand si depunand direct la Administratia financiara sau expediind prin posta cu confirmare de primire pana cel mai tarziu la 25 mai 2013 Formularul 230 (daca ati avut in anul 2012 doar venituri salariale) sau Formularul 200 (daca ati obtinut venituri din activitati independente sau alte surse):

-          Formularul 230 se completeaza de mana cu majuscule in 2 exemplare, la Cap. I cu datele Dumneavoastra de identificare, iar la Cap. II, pct. 2 se vor trece datele destinatarului sumei redirectionate, respectiv, “Asociatia de proprietari Bloc P12”, Codul de identificare fiscala: 15772580 si contul bancar (IBAN): RO19CECEB60434RON0352841;

-          Formularul 200 se completeaza, de asemenea, cu majuscule in 2 exemplare, la Cap.I si II datele Dumneavoastra de identificare, datele privind veniturile si sursele lor, iar la Cap. III, pct. 2 se vor trece datele destinatarului sumei redirectionate, respectiv, “Asociatia de proprietari Bloc P12”, Codul de identificare fiscala: 15772580 si contul bancar (IBAN): RO19CECEB60434RON0352841.

Dupa completare si depunere (expediere), un exemplar din cele doua va ramane la Dumneavoastra.

NOTA: Formularele care vor fi puse gratuit la dispozitia Dumneavoastra le puteti ridica de la doamna Administrator in zilele in care este program pentru incasari.

Va multumim!

 


200 Declaraţie privind veniturile realizate din România (OPANAF 24/2013) Formular

230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozit (OPANAF 52/2012) Formular