• Nume: M.Gradinaru

  Data: 2013-04-06 17:24:25

  Adresă e-mail:

  1674/14.03.2013
  Primit 02.04.2013

  Catre,
  GRADINARU MIHAIL

  Referitor la sesizarea d-stra adresata Asociatie de Proprietari bloc P 12, cu privire la repartizarea consumului individual de caldura,va facem cunoscut ca aceasta repartizare este efectuata de firma DÉCOR PRESS –cea mai indicate sa explice modul de calcul.
  Asociatia noastra a solicitat in numele d-stra explicatii si a primit raspunsul pe care il atasam prezentei.
  Pentru lamuriri suplimentare va rugam sa va adresati direct firmei respective.

  PRESEDINTE


 • Nume: M.Gradinaru

  Data: 2013-04-06 17:16:51

  Adresă e-mail:

  decor press
  repartitoare de costuri


  Către: Asoc.Proprietari bl.P12, str.Braşov, nr.17,bl.P12, sect.6, Bucureşti


  În urma adresei dumneavoastră, din data de 08.02.2013, privind contestaţia domnului Grădinaru Mihail, proprietar al apartamentului nr.40, din asociaţia dumneavoastră vă comunicăm următoarele:
  În asociaţia dumneavoastră s-a trecut de la un sistem de repartitoare cu factor de evaluare global inclus în memoria repartitorului cu dezavantajele pe care le cunoaşteţi respectiv flexibilitate şi transparenţă scăzute la un model de repartitor care, conform tendinţei moderne, are factorii de evaluare distincţi şi extemi adică incluşi în programul de calcul şi nu în memoria repartitorului.
  Am verificat factorii de amplasare utilizaţi pentru repartizarea costurilor aferente lunii Decembrie 2012 şi într-adevăr am constatat unele inadvertenţe. Asemenea inadvertenţe sunt normale în primele luni la o lucrare de asemenea amploare mai ales in condiţiile în care a fost montat blocul dumneavoastră ( după începerea sezonului de încălzire ).
  Ca în orice alte cazuri de acest fel inadvertenţele au fost corectate în luna de calcul imediat următoare. De asemenea tot în calculul aferent lunii Ianuarie 2013 au fost efectuate regularizările şi pentru luna precedentă. Cuantumul acestora se reflectă în nota de calcul individuală a fiecărui apartament pentru care s-au făcut regularizări.
  În ce priveşte afirmaţiile domnului Grădinaru privind calcule anterioare lunii Decembrie 2012 acestea nu sunt întemeiate pe fapte. Aşa cum am arătat mai sus, în cazul repartitoarelor cu factor de evaluare global, acesta include toţi ceilalţi factori şi fiind deja programat în repartitor unitaţile citite reflectau deja acest factor, nemaifiind nevoie de corecţii de amplasare suplimentare.

  In speranţa că informaţiile furnizate vă sunt utile,
  Cu stimă,  Director Tehnic


 • Nume: M.Gradinaru

  Data: 2013-04-01 08:26:25

  Adresă e-mail:

  Solutionare
  De la Gina Radulescu D 31 mar. 2013 la 23:59
  Către mihailgradinaru@ymail.com

  Buna seara,
  va multumesc
  pentru analiza si aprecierile referitoare la munca mea,la contractul meu si la activitatea mea,din darea de seama ,iar pentru ca nu s-a luat nici o masura in ceeace ma priveste,si pentru a termina o data pentru totdeauna cu cloaca si tandemul din p 12 - asa cum se comenteaza- care a facut si continua sa faca atat de mult rau asociatiei, va rog sa faceti d-stra o nota de imputare pentru sanctionarea administratorului ,cu suma cu care considerati ca am prejudiciat asociatia. Actiunea demarata trebuie dusa la bun sfarsit,lucrurile nu pot sa ramana la jumatatea drumului.
  Trebuie facuta o actiune exemplara fata de cel care este singurul om necinstit din acest bloc,care nu vorbeste decat tampenii si care nu-si face treaba asa cum trebuie, care a inchis ochii la micile scapari ale proprietarilor onesti- ma refer la cei care nu-si trec toate persoanele la intretinere,care nu-si racordeaza apa de la cada la apometru,etc - dar care au venit in adunarea generala sa se planga de atitudinea mea.
  Nu cred ca domnul presedinte ar refuza sa semneze .
  Cu multumiri anticipate
  VR


 • Nume: Gradinaru Mihail

  Data: 2013-03-24 22:26:53

  Adresă e-mail: mihailgradinaru@ymail.com

  ANUL 2010
  FARA ADUNARE GENERALA
  FARA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
  DAR CU CHELTUIELI LA CAPITOLUL REPARATII DE 160.000 RON
  (1 MILIARD SASE SUTE DE MII LEI VECHI!)
  In legatura cu activitatea asociatiei noastre de proprietari, sunt de interes general urmatoarele aspecte:
  -La 24.10.2009 - Adunare generala. Prezenti 67 proprietari/reprezentanti ~ 42 %:
  S-au aprobat: Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009!!!; Inscrierea in programul de reabilitare, etc. Se mentioneaza in Procesul Verbal: “punctele prezentate mai sus, fiind aprobate in unanimitate” (printre care propuneri cum ar fi si ”Inlocuirea instalatiei de la subsol sau Refacerea hidroizolatiei terasei”).
  -In 2010 nu are loc nici o Adunare generala.
  -Abia pe 14.05.2011 este convocata Adunarea generala !!!.
  -Dar in 22.03.2010, in Sedinta Comitetului executiv (prezenti 7 din 11 membri ~ 64 %) s-a decis: “Schimbarea tevilor de incalzire de la subsol.” Nu s-a supus la vot sau nu s-a consemnat in PV!
  -La putin timp, pe 26.04.2010 se tine o noua Sedinta a Comitetului executiv. Prezenti 8 din 11 membri ~ 73 %. La pct. 2 al ordinii de zi: “Organizarea comisiei care va participa la licitarea lucrarilor”. Nu s-a stabilit (consemnat in PV) din cine va fi compusa comisia, dar s-a facut mentiunea: “(2) Comisia care participa la licitarea lucrarilor: In prezenta comitetului se va face licitatia.” Nu s-a supus la vot sau nu s-a consemnat in PV!
  -Pe 19.05.2010, are loc inca o Sedinta a Comitetului executiv. Prezenti 8 din 11 membri ~ 73 %. Invitat directorul Decor Press S.R.L.!!!
  Ordinea de zi: “Alegerea unei firme pentru schimbarea instalatiei de caldura de la subsolul blocului.”ADICA “LICITATIA”!!! si
  “Presedintele blocului, P.N., prezinta cele 3 oferte” – de fapt una singura!
  Sunt mentionate firmele:
  - S.C. DECOR PRESS SRL – Firma de instalatii sanitare si de incalzire
  Adresa: SOS. COLENTINA nr.76, sector 2
  Sediu secundar: Str. Resita 31 Bucuresti ,Sectorul 4
  - ZATARRA CONSTRUCT GRUP – FIRMA DE HIDROIZOLATII
  Adresa: SOS. COLENTINA nr.76, sector 2
  - S.C. MARIOVAL TOP S.R.L. –Firma de instalatii sanitare si de incalzire
  Exclusa de la licitatie pe motiv ca nu ar fi “ prezentat” deviz! (evaluare anticipata), inlocuita cu
  - S.C. AMY - ELA EXIM S.R.L. – AGENTIE IMOBILIARA
  Bucuresti, str. Resița nr. 31, sector 4
  Cum era de asteptat, Comitetul executiv a decis (fara vot !), sa aleaga SINGURA PARTICIPATA la actiune!!!
  Despre faimoasa ”Comisie organizata sa participe la licitatie”, ce sa mai spunem, vorba lui Caragiale, ”exista, dar a lipsit cu desavarsire”!!
  Trebuie sa recunoastem: Nu se putea incredinta o asemenea lucrare unei AGENTII IMOBILIARE sau unei firme de HIDROIZOLATII! Aceasta a fost “adjudecata” de singura participanta la “licitatie” - S.C.DECOR PRESS S.R.L.!!!
  Coincidenta sau nu, dar cele 3 firme “aflate in competitie” aveau sediul/punctul de lucru la aceeasi adresa.
  Valoarea lucrarii angajate: 159.000 ron (1.590.000.000 lei vechi). Aceasta valoare nu a fost adusa la cunostinta proprietarilor inainte de incheierea contractului, cu toate ca, in conformitate cu prevederile din Statutul asociatiei, angajarea unei asemenea lucrari trebuia APROBATA de ADUNAREA GENERALA:
  “Art.11 din Statutul asociatiei – Adunarea generala
  Alin. (9), litera v) - hotaraste cu votul a doua treimi dintre membrii asociatiei de proprietari schimbarea instalatiilor comune precum cele de incalzire centrala, alimentare cu apa etc.;”
  Ulterior, procesul verbal al sedintei comitetului din 19.05.2010 a fost modificat prin introducerea ofertei unei alte firme care, chipurile, ar fi participat la licitatie = OFERTA FALSA!
  Aceste “aspecte”, la care se mai adauga si altele, au fost aduse la cunostinta membrilor comitetului in mai multe randuri, inclusiv in plenul sedintei de comitet din 03.05.2012.
  De asemenea, a fost informata si comisia de cenzori.
  Avand in vedere modalitatea cel putin curioasa prin care a fost atribuit un contract de 159.000 ron din banii Asociatiei, consider ca este de datoria mea sa fac cunoscuta aceasta situatie.
  Gradinaru Mihail,

  Scara B, apart.40
  martie 2013

  AVAND IN VEDERE CA LA PRIMA CONVOCARE

  A ADUNARII GENERALE A PROPRIETARILOR DIN DATA DE 23.03.2013

  NU A FOST INTRUNIT CVORUMUL DE 50% + 1, IN SALA FIIND PREZENTI,

  PERSONAL SI CU IMPUTERNICIRE, DOAR 54 MEMBRI ~ 34 %,

   IN CONFORMITATE CU DECIZIA COMITETULUI

  EXECUTIV DIN 13.03.2013 LUATA IN BAZA PREVEDERILOR LEGALE,

  SE RECONVOACA

  ADUNAREA  GENERALA A PROPRIETARILOR DIN

  BLOCUL P12,

  Str.Brasov, nr.17, sector 6, Bucuresti,

  IN ZIUA DE 30 MARTIE 2013, ORA 10:30

  Locul de desfasurare: Colegiul tehnic

  Gh. Asachi din Aleea PRAVAT, nr. 24

  CONVOCATOR

   Comitetul executiv al ASOCIATIEI DE PROPRIETARI BLOC P12, Strada Brasov, nr.17, sector 6, Bucuresti, in conformitate cu art. 23, alin. (1) din Legea nr.230/2007, convoaca, in ziua de 23 martie 2013, ora 10:30, Adunarea Generala a Proprietarilor avand urmatoarea:

  ORDINE DE ZI:

   1. Dare de seama asupra activităţii comitetului executiv de la ultima adunare generala (martie 2012) pana in prezent. Bilantul contabil la sfarsitul anului 2012.

  2. Prezentarea “Raportului de activitate al comisiei de cenzori”.

  3. Aprobarea Planului de masuri pentru anul 2013.

  4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013.

  - Aprobarea fondurilor de rulment si de reparaţii.

  - Aprobarea fondurilor pentru remuneratii.

  - Aprobarea fondurilor speciale.

   5. Constituirea unei comisii pentru modificarea Statului asociatiei conform Legii nr.230/2007 si inscrierea la Judecatoria sectorului 6 al municipiului Bucuresti.

  6. Alegeri partiale comitet si comisie de cenzori.

  7. Diverse.

  La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti proprietarii care si-au dat acordul de asociere la constituirea Asociatiei, precum si cei care s-au inscris ulterior prin semnarea unui Act aditional la acordul de asociere.

  Proprietarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant legal prin imputernicire semnata de catre proprietarul in numele caruia voteaza. Conform art.11 (7) din statut, un membru al asociatiei de proprietari poate reprezenta cel mult inca un membru absent. Imputernicirile vor fi depuse inainte de inceperea Adunarii generale la secretariat.

  Daca in ziua fixata - 23 martie 2013 – nu va fi intrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu, in conformitate cu art. 24, alin. (2) si alin. (3) din Legea nr.230/2007, adunarea generala va fi suspendata si reconvocata pentru data de 30 martie 2013, ora 10:30.

  Locul de desfasurare: Colegiul tehnic Gh. Asachi

  Aleea PRAVAT, nr. 24

   

   

  Nume: M.Gradinaru

  Data: 2013-05-27 21:39:41

  Adresă e-mail:

  CONTESTAŢIE LA CALCULUL COTEI DE CONTRIBUŢIE PE
  LUNA APRILIE 2013 SI ANTERIOARELE

  DOMNULE PRESEDINTE,

  Subsemnatul Gradinaru Mihail, proprietar al apartamentului ..., in conformitate cu art.12, cap.A. Drepturi, lit. c) si d) din Norma metodologica de aplicare a Legii nr.230/2007, prin prezenta,
  CONTEST
  Calculul cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari pe
  luna aprilie 2013 si anterioarele.
  Motivele pentru care va inaintez prezenta contestatie sunt legate de modul necorespunzator in care este facuta repartitia cotelor cheltuielilor subsemnatului datorita:
  1. Utilizarii la repartizarea cheltuielilor pe cota parte indiviza pentru apartamentul meu a unei suprafete utile (SU) considerabil mai mari decat este in realitate si evidentiata in documentele depuse la administratia asociatiei (schita apartament si act de proprietate);
  2. Utilizarii aceleiasi SU majorate la estimarea contributiei pentru “partea comuna” la cheltuielile de incalzire;
  3. Efectuarii unei estimari incorecte si in neconcordanta cu prevederile Normei tehnice de aplicare a Ordinului Presedintelui ANRSC nr.343/2010, in sensul ca la repartizarea costurilor consumurilor individuale nu se tine seama de factorii de amplasare, de cei de corectie fata de punctele cardinale si de “puterea radianta” pentru coloanele care traverseaza apartamentele.
  De asemenea, doresc sa mi se precizeze cum intelegeti sa fie corectate diferentele calculate eronat in defavoarea mea, precum si modalitatea de acoperire a daunelor provocate.
  Cu multumiri,
  Gradinaru Mihail,